top of page
logo-tijdelijk.png

Samen Weerbaar

Logo, gemaakt in Illustrator, 2020. Samen Weerbaar is een programma voor de aanpak van ondermijning in de regio Gelderland-Midden. Bij het programma zijn zes overheidsinstanties betrokken. De keten in het logo symboliseert samenwerking en weerbaarheid. De keten heeft ruwweg de omtrek van de regio Gelderland-Midden. De zes afzonderlijke schakels staan voor de ketenpartners in het samenwerkingsverband. 

bottom of page